Bloedbad

Toneelschuur Producties
do 3 nov 20:15
do 3 nov ’22
20:15
  • do 3 nov ’22
    20:15
    Theaterzaal
    Geweest

Deze voorstelling staat vermeld in onze seizoensbrochure, maar wordt helaas dit seizoen niet gespeeld.

Bloedbad’ van de Oostenrijkse toneel-, roman- en scenarioschrijver Gustav Ernst is gebaseerd op ‘Oresteia’, de klassieke tekst van Aischylos. Om met zijn vloot uit te kunnen varen moet de Griekse legeraanvoerder Agamemnon zijn dochter aan de godin Artemis offeren. Als hij na tien jaar oorlog zegevierend naar huis terugkeert, wacht zijn vrouw Klytaimnestra hem op om die rekening te vereffenen. Op zijn beurt wreekt hun zoon Orestes zijn vader door zijn moeder te doden.

In ‘Bloedbad’ toont Ernst de gebeurtenissen vanuit een feministisch-kritische invalshoek. Hij geeft belangrijke rollen aan een mannen- en vrouwenkoor, die geen blad voor de mond nemen. In zijn versie wordt de rechtsgang die tot de vrijspraak van Orestes leidt getoond als een door mannen gemanipuleerd proces. Regisseur Nina Spijkers geeft een belangrijke stem aan vrouwen in dit stuk vol grote thema’s als oorlog, expansiedrift, machtsmisbruik door mannen en onze omgang met de natuur. Zij bewondert de taal van Ernst: de geweldige taalconstructies zijn vaak heel erg grof maar tegelijkertijd enorm grappig en in tegenstelling tot de klassieke taal van Aischylos heel erg van deze tijd.