Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Theater de Veste (Stichting Theater Delft) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Statutaire naam: Stichting Theater Delft, beter bekend als Theater de Veste

Fiscaal nummer: 80.29.98.495

KvK-nummer: 41146917

Contactgegevens:

Bestuur:

directeur/bestuurder: mevrouw M. Pronk

Raad van Toezicht:

  • de heer H. ter Braak (voorzitter)
  • de heer prof. dr. ir. T. van der Hagen (lid)
  • mevrouw M. Heimens-Visser (lid)
  • mevrouw J. Kers (lid)
  • de heer J. Over de Vest (lid)
  • de heer D. Verschoor (lid)
  • mevrouw H. H. van der Woude (lid)

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen geldelijke beloning


Beloningsbeleid

Voor alle medewerkers van Stichting Theater Delft, met uitzondering van de directeur/bestuurder, is de CAO Nederlandse Podia van toepassing. In deze CAO worden alle voorkomende functies beschreven en gekoppeld aan de bijbehorende salarisgroep. Bij het vaststellen van de beloning van de directeur/bestuurder wordt gebruik gemaakt van de richtlijnen die hiervoor zijn opgesteld door de VSCD, de branchevereniging van de theaters en concertzalen in Nederland. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van de salarisschalen die de CAO Nederlandse Podia toepast, eventueel verhoogd met een, op basis van een puntenwaardering berekend opslagpercentage.

Theater de Veste

Het theater van nu en de toekomst vraagt een open en toegankelijke plek waar mensen samenkomen voor informatie, inspiratie, verdieping en vertier. Het theater van nu vraagt een flexibele organisatie waarin we tegelijk een gids kunnen zijn, anticiperen op de actualiteit en reageren op de vragen in de samenleving. Het theater van nu vraagt passie en bevlogenheid en de overtuiging dat kunst waardevol is. Dat is waar Theater de Veste voor staat.

Theater de Veste wil zich verhouden tot de wereld om haar heen. De deuren open zetten, de maatschappij en de huidige ontwikkelingen binnen laten en een podium geven. Met alles wat wij doen brengen wij mensen in grote en kleine groepen bij elkaar. Tijdens een voorstelling, concert of wetenschappelijk betoog maken onze bezoekers op hetzelfde unieke moment samen hetzelfde mee. De behoefte aan ontmoeten, delen en bezinnen blijft en groeit in deze tijd juist weer. Nu en in de toekomst willen wij een prominente ontmoetingsplek zijn.


Theater de Veste, een leven lang - Ons podium is er voor iedereen in Delft. Voor onze trouwe theaterbezoeker op zoek naar kwaliteit, de Delftenaar die nog niet bekend is met theater, voor kinderen die met open mond naar het toneel gapen, de breakdanser die contact wil maken door dans, voor de student die ontspanning en inhoud zoekt, voor de kenniswerker of international op zoek naar inspiratie en gelijkgestemden. Wij reizen een leven lang met onze bezoekers mee met een geschikt aanbod. Dit alles met inhoud en verdieping, passend bij de juiste tijd en fase in ieders leven.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI? - Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Klik hier voor extra informatie op de website van de belastingdienst. 

 

Jaarverslagen

Klik hier voor een overzicht van de jaarverslagen en financiële verantwoording.

Meerjarenbeleidsplan

Klik hier voor het Meerjarenbeleidsplan 2024 - 2028.