Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Theater de Veste (Stichting Theater Delft) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Statutaire naam: Stichting Theater Delft, beter bekend als Theater de Veste

Fiscaal nummer: 80.29.98.495

KvK-nummer: 41146917

Contactgegevens:

Bestuur:

directeur/bestuurder: mevrouw M. Pronk

Raad van Toezicht:

  • de heer Prof. ir. K. Ch. A. M. Luyben (voorzitter)
  • de heer J. Over de Vest (lid)
  • mevrouw I. van Haaren (lid)
  • mevrouw D.L. Groenberg (lid)
  • de heer W.M. Roumen (lid)

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen geldelijke beloningBeloningsbeleid

Voor alle medewerkers van Stichting Theater Delft, met uitzondering van de directeur/bestuurder, is de CAO Nederlandse Podia van toepassing. In deze CAO worden alle voorkomende functies beschreven en gekoppeld aan de bijbehorende salarisgroep. Bij het vaststellen van de beloning van de directeur/bestuurder wordt gebruik gemaakt van de richtlijnen die hiervoor zijn opgesteld door de VSCD, de branchevereniging van de theaters en concertzalen in Nederland. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van de salarisschalen die de CAO Nederlandse Podia toepast, eventueel verhoogd met een, op basis van een puntenwaardering berekend opslagpercentage.

Theater de Veste

Het theater van nu en de toekomst vraagt een open en toegankelijke plek waar mensen samenkomen voor informatie, inspiratie, verdieping en vertier. Het theater van nu vraagt een flexibele organisatie waarin we tegelijk een gids kunnen zijn, anticiperen op de actualiteit en reageren op de vragen in de samenleving. Het theater van nu vraagt passie en bevlogenheid en de overtuiging dat kunst waardevol is. Dat is waar Theater de Veste voor staat.

Theater de Veste, de kerk van de toekomst - Theater de Veste wil zich verhouden tot de wereld om haar heen. De deuren open zetten, de maatschappij en de huidige ontwikkelingen binnen laten en een podium geven. Met alles wat wij doen brengen wij mensen in grote en kleine groepen bij elkaar. Tijdens een voorstelling, concert of wetenschappelijk betoog maken onze bezoekers op hetzelfde unieke moment samen hetzelfde mee. De behoefte aan ontmoeten, delen en bezinnen blijft en groeit in deze tijd juist weer. Nu en in de toekomst willen wij een prominente ontmoetingsplek zijn: Theater de Veste, de kerk van de toekomst.


Theater de Veste, een leven lang - Ons podium is er voor iedereen in Delft. Voor onze trouwe theaterbezoeker op zoek naar kwaliteit, de Delftenaar die nog niet bekend is met theater, voor kinderen die met open mond naar het toneel gapen, de breakdanser die contact wil maken door dans, voor de student die ontspanning en inhoud zoekt, voor de kenniswerker of international op zoek naar inspiratie en gelijkgestemden. Wij reizen een leven lang met onze bezoekers mee met een geschikt aanbod. Dit alles met inhoud en verdieping, passend bij de juiste tijd en fase in ieders leven.

Jaarverslagen

Klik hier voor een overzicht van de jaarverslagen en financiële verantwoording.

Bedrijfsplan

Klik hier voor het bedrijfsplan 2017 - 2020.

Cookies
We gebruiken cookies om uw bezoek aan deze website zo plezierig mogelijk te maken. We onthouden bijvoorbeeld uw persoonlijke instellingen. Ook gebruiken we Google Analytics om inzage te krijgen in de gebruiksvriendelijkheid van de website en deze vervolgens te kunnen verbeteren.
Klik hier voor meer informatie