ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE (A.I.)

Theatercollege: Lieven Scheire
ma 1 mei 20:15
ma 1 mei ’23
20:15
  • ma 1 mei ’23
    20:15
    Theaterzaal

Lieven Scheire is een Belgische fysicus, comedian en science communicator. Niemand kan de relativiteitstheorie van Einstein, kwantummechanica of de formule van Drake zo hapklaar én met de nodige dosis humor uitleggen. 

In dit college vertelt Scheire wat Artificiële Intelligentie (A.I.) is, maar vooral ook wat het niet is. Zijn het computers die kunnen denken zoals wij? Nee, nog lang niet, en misschien wel nooit. Maar A.I. geeft computers en apps wel vaardig­heden die ze tot nu toe nooit gehad hebben: gezichten her­kennen, voorwerpen benoemen, menselijke taal begrijpen en ook spreken, tot zelfs het voorspellen van menselijk gedrag. Je krijgt een blik op wat A.I. nu al kan en wat het in de toe­komst zal kunnen.

Volgens sommigen is het, in combinatie met robotisering, het laatste puzzelstukje tot een volledig geautomatiseerd luilekkerland, anderen zien het spookbeeld van computers die de wereld gaan overnemen. Of het zo’n vaart zal lopen, is verre van zeker. Maar dat A.I. al alomte­genwoordig is en ons leven verregaand zal veranderen, dat staat vast.

 

[toegangsprijs inclusief drankje]