Van wie is de natuur?

Het Filosofisch Café
ma 14 nov 20:30
ma 14 nov ’22
20:30
  • ma 14 nov ’22
    20:30
    Theatercafé

Hoe wild is de natuur eigenlijk nog? We leven in het antropoceen, het tijdperk waarin de mens de baas der dingen is en zichzelf centraal zet. 

Dit gaat al decennia gepaard met het vakkundig naar de hand zetten, inperken en om zeep helpen van de wilde natuur. Welke rechten heeft de natuur, hoe verhouden we onszelf ertoe en welke rol speelt technologie in het domesticeren, maar ook beschermen van onze leefomgeving? Een Filosofisch Café waarin we met verschillende denkers kijken naar onze omgang met de natuur nu en over de eeuwen.

Een programma van Studium Generale TU Delft en Theater de Veste. Vanuit de filosofie duiden we, op een laagdrempelige manier, maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen.