Van Leeuwenhoeklezing

De energietransitie in de woonomgeving
zo 7 nov 11:00
zo 7 nov ’21
11:00
  • zo 7 nov ’21
    11:00
    Theatercafé

Rondom 1960 hadden we in Nederland een energietransitie: de overgang van kolen naar aardgas. Je hoefde niemand van de voordelen te overtuigen. Nu hebben we weer een energietransitie: we moeten van het aardgas af. Daarom verschijnen er windmolens in onze achtertuin, veranderen weilanden in zonnecelvelden en moeten we onze huizen voor 50.000 euro isoleren anders werkt die warmtepomp niet. Wat is het voordeel eigenlijk van deze transitie? Een lezing door John Schmitz, bestuursvoorzitter van de Green Village TU Delft. Gastheer is Rob Mudde van het College van Bestuur van de TU Delft. Deze lezing is gratis bij te wonen. 

Het antwoord is dat het helemaal niet zoveel onmiddellijke voordelen heeft. Het antwoord zou moeten zijn dat we ons verplicht voelen om aan onze kinderen en kleinkinderen een levensbare planeet achter te laten. 

Huizen van het gas af, de omschakeling naar elektrisch rijden, zonnepanelen op het dak, windmolens langs de snelweg en in zee. Vele projecten zijn gestart in het kader van de energietransitie. Kunnen we hiervan gebruik maken om dicht bij huis, in de buurt en de wijk, een bijdrage te leveren om onze planeet ook voor de toekomst leefbaar te houden?

In deze lezing kijken we met John Schmitz naar hoe de belangrijkste energiedragers gas, elektriciteit en warmte eigenlijk werken en wat er moet veranderen om in toenemende mate over te gaan op elektrische energie. Wat zijn de beperkingen van duurzame energiebronnen en hoe kunnen we bewegen naar een betrouwbare energielevering zonder dat we de planeet verwoesten?