Privacy Verklaring van Theater de Veste

Theater de Veste respecteert de privacy van alle bezoekers en websitegebruikers, en zorgt dat de persoonlijke informatie die wij ontvangen, vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacyverklaring informeren we u over welke gegevens we van u verzamelen, met welk doel, hoe lang we ze bewaren en wat uw rechten zijn.


We wijzen u hierbij op de mogelijkheid om zonder opgaaf van persoonlijke gegevens tickets aan te schaffen. Dit kunt u doen direct via de kassabalie van Theater de Veste.

Soort persoonsgegevens
 

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Dit doen wij in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Per product of dienst verschilt de soort en omvang van de persoonsgegevens die wij verwerken. U kunt denken aan: NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats), telefoonnummer en e-mailadres. Wilt u een volledig overzicht van uw gegevens dan kunt u een inzageverzoek doen (zie hierna: Rechten).

Doel van gegevensverwerking

Theater de Veste verzamelt gegevens van personen die bij ons tickets kopen of reserveren of anderszins diensten of producten van Theater de Veste afnemen, van bezoekers aan onze website en van abonnees van onze nieuwsbrieven voor de volgende doeleinden:

  • een overeenkomst te sluiten voor een product of dienst (bijvoorbeeld verkoop ticket voor een evenement);
  • de overeengekomen dienst uit te voeren of een product te leveren (bijvoorbeeld service-mails m.b.t. tot het evenement);
  • voor marketingactiviteiten van Theater de Veste, in het bijzonder om klanten te kunnen informeren over Theater de Veste, de evenementen waarvoor zij tickets verkoopt en haar (andere) producten en diensten, en om deze informatie op de klant af te stemmen.
  • u in de gelegenheid te stellen onze website te gebruiken. Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies (en vergelijkbare technieken). Daarnaast worden er tracking cookies geplaatst door social media-netwerken. Wij verwijzen naar ons cookiebeleid (zie hierna);
  • voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden (waaronder klanttevredenheidsonderzoek).
  • om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op Theater de Veste van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

E-mailings

Wanneer u bij ons tickets koopt voor een evenement, ontvangt u van ons servicemails. Het betreft informatie rondom uw bezoek, bijvoorbeeld wijzigingen in aanvangstijd, annuleringen en informatie over bereikbaarheid. Wanneer u deze mails niet wenst te ontvangen, dan kunt u zich op ieder moment voor deze e-mails afmelden via de afmeldlink die u onderaan onze e-mails kunt vinden.

Iedere keer dat wij u per e-mail een bericht sturen voor marketingdoeleinden wordt u via een afmeldlink de mogelijkheid geboden om te worden verwijderd uit het bestand dat Theater de Veste gebruikt voor marketingactiviteiten per e-mail. U kunt zich ook op elk ander moment afmelden via uw account. Indien u hierover nog vragen heeft, dan kunt u een e-mail sturen naar: privacy@theaterdeveste.nl

Bewaartermijn

Theater de Veste bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Indien een klant gedurende twee jaar geen bezoek heeft gebracht aan Theater de Veste of anderszins een product of dienst van Theater de Veste heeft gebruikt of afgenomen, worden persoonsgegevens geanonimiseerd en daarna uitsluitend nog gebruikt voor statistische doeleinden. Gegevens van klanten die hebben aangegeven nieuwsbrieven en/of direct marketing via e-mail van Theater de Veste te willen ontvangen worden bewaard tot het moment dat zij zich afmelden.

Delen persoonsgegevens met derden

Uw persoonsgegevens worden in de regel door Theater de Veste niet ter beschikking gesteld aan derden.  Mocht voor een evenement de ticketing worden uitgevoerd door een externe partij, dan verwijzen wij u naar het privacy beleid van deze organisatie. Theater de Veste draagt hier geen verantwoordelijkheid voor. Binnen het aanbod op onze website kunnen daarnaast links van websites van derde partijen (bijvoorbeeld artiesten en gezelschappen) zijn opgenomen. Wij hebben geen invloed op deze websites en dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar de links verwijzen. Wij adviseren u daar informatie over de privacybescherming na te gaan.

Beveiliging

Wij hebben conform de eisen in de AVG technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgeslagen op beveiligde servers.

Cookiebeleid

Wanneer u onze website bezoekt, plaatsen wij cookies. Meer informatie over onze cookies vindt u in onze cookie policy

Rechten

U hebt het recht om ons te vragen om u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens dan kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt dergelijke vragen of een verzoek richten aan: privacy@theaterdeveste.nl

Wijzigen

Deze privacy verklaring kan door Theater de Veste worden aangepast. Het aangepaste regelement geldt vanaf de datum van publicatie op de website van Theater de Veste. Het is raadzaam om dit gedeelte van de website met regelmaat te controleren.

Onze gegevens:
 

Theater de Veste
Asvest 1
2611 PK Delft

Plaats, datum: Delft, mei 2018