Ook in het seizoen 23|24 presenteren we verschillende events met Studium Generale, en daar zijn we trots op. Studium Generale maakt als deel van de TU Delft publieksprogramma’s op het snijvlak van filosofie, ethiek, maatschappij, kunst en technologie. De missie van SG is om samen met het publiek de wereld een beetje mooier en beter te maken. In onze samenwerking met Studium Generale draagt Theater de Veste daar graag aan bij. In het seizoen 23|24 bieden wij de reeks SG Café aan met als centrale thema: For the Love of the World.

Filosofisch Café

In het Filosofisch Café van Studium Generale buigen filosofen zich over actuele ontwikkelingen. We zoeken verdieping én verbeelding bij actuele kwesties, en nodi- gen ook kunstenaars en andere creatieve geesten uit.

Art & Tech

In the Art & Tech Café we invite artists who work on the intersection of art and technology to explore pressing social issues by means of their art. Like technology, art can provide us with a fresh pair of eyes through which we can experience reality in new and unexpected ways. And discover things we may not have known before. Join us to explore new paradigms and perspectives!