Hoe te leven met de vergankelijke aard van de natuur?

Het is veelzeggend dat ‘fortune’ zowel ‘financieel fortuin’ als ‘geluk’ betekent. Blijkbaar is geluk iets wat je af zou moeten meten in economische termen. Maar doen we het begrip geluk dan geen onrecht? Is er geen rijker, gelaagder of meer universeel idee om rijkdom en geluk aan af te meten? 

Na successen als 'Mechanical Ecstasy' en 'Happiness' keert Club Guy & Roni terug naar Delft!

In de dansvoorstelling 'Fortune' gaan choreografen Roni Haver, Guy Weizman en Ashley Lobo, de dansers, en de muzikanten ieder op hun eigen manier op zoek naar de betekenis van het wonderlijke geschenk van het leven. Met als resultaat een voorstelling als een meerstemmig palet, vol kleine en grote momenten van rijkdom en geluk, waarin we de ‘fortune of life’ zien, voelen en ervaren.  


Fortune is language no problem

'Fortune' is, na 'Happiness', 'Phobia', 'Freiheit', 'LOVE' en 'Freedom' een volgende voorstelling in de serie 'The Human Odyssey' waarin Club Guy & Roni samen met internationale artistieke partners onderzoekt hoe onze emoties onze levens bepalen.  

“Het is niet genoeg om erover te lezen, het is essentieel om jezelf in een andere realiteit te plaatsen. We hebben in Marokko gewerkt en in Mexico, en nu zijn we naar India geweest. Het is heel interessant om het concept fortune te onderzoeken, vanuit zowel ons eurocentrische als het Indiase perspectief.”

–  Roni Haver